Raadpleging

Verkeer in Loo

In het kader van het Dorpsplan Loo zijn er opmerkingen gemaakt over de in Loo aanwezige drempels en wegversmallingen. De Dorpsplanwerkgroep “verkeer” heeft deze opmerkingen goed bekeken en hieruit zijn de navolgende visies en voorstellen gekomen:

De drempels:

 • zijn op logische plekken gesitueerd
                                                                                                                                                                                                       
 • dragen bij aan snelheidsmatiging

Voorstel/conclusie:

de drempels handhaven

De wegversmallingen:

 • dragen niet bij aan snelheidsmatiging (alleen wel als er een tegenligger aankomt)
 • prikkelt sommige automobilisten tot versnellen om net iets eerder te zijn
 • leidt soms tot irritatie
 • fietsers komen soms in het nauw
 • gladheidsbestrijding is naast de versmallingen moeilijk en wordt niet uitgevoerd

Voorstel/conclusie:

De wegversmallingen leveren geen positieve bijdrage aan de verkeersveiligheid, eerder een negatieve daarom dienen ze te worden verwijderd.

Vervolg

Deze voorstellen zijn besproken met de gemeente Duiven en ook met de deskundige van de politie die de gemeente hier over adviseert. Ook zijn de voorstellen besproken in B&W.Het handhaven van de drempels heeft een ieders instemming.Het weghalen van de wegversmallingen heeft ook instemming van B&W maar alleen als er een onderzoek komt naar de grote van het draagvlak binnen Loo. Bij voldoende groot draagvlak zullen dan de wegversmallingen verwijderd worden.

Meting van het draagvlak

Om de grootte van het draagvlak voor het verwijderen van de wegversmallingen te meten houden we een enquête onder alle inwoners vanaf 18 jaar in Loo. Op de achterzijde van dit schrijven vindt u een foto van elk van de 4 wegversmallingen en de vraag per wegversmalling of u deze wilt behouden of wilt verwijderen. U kunt uw voorkeur aangeven door een kruisje te plaatsen in het vakje van uw keuze. Tot slot willen wij uw voorkeur horen betreffende een snelheid beperkend alternatief.

Elke inwoner vanaf 18 jaar mag een formulier invullen. Per huis is er één formulier verstrekt, indien er in uw huis meerdere personen wonen die willen stemmen dan graag het formulier (achterkant) kopiëren en invullen. De ingevulde formulieren graag inleveren voor de kerst doch uiterlijk vóór 31 december a.s.. U kunt de formulieren in de brievenbus doen van de navolgende dorpsraadleden:

 • -  Willy Gerritsen : Husselarijstraat 6
 • -  Albert Putman : Binnenwei 30
 • -  Ineke Woonink : Loostraat 43A

De Dorpsraad dankt u alvast voor uw medewerking en uw mening. 

U kunt het enquete-formulier uitprinten en daarna invullen. Voor het formulier…….klik hier 

Ook kunt u als u dit wenst, uw antwoorden en uw naam mailen naar christel2002@chello.nl

© DorpsRaad Loo 2019