Vergaderingen

Planning vergaderdata Dorpsraad 2019:


Planning vergaderdata Dorpsraad 2018:

·         17 januari       openbaar

          Klik voor de notulen.

·         21 februari      intern

·         21 maart         openbare vergadering

               (afgelast ivm verkiezingen)

·         28 maart         openbare vergadering

·         18 april           intern

·         16 mei            Jaarvergadering (klik voor de notulen)

·         13 juni             intern

·         11 juli              openbaar (klik voor de notulen)

·         5 september     intern

·         10 oktober       openbaar (klik voor de notulen)

·         14 november    intern

·         12 december    openbaarVoor de overige notulen klik hier.

© DorpsRaad Loo 2019